องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง