องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


สรุปแผนการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1 - 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปแผนการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1 - 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง