องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ส่วนที่ 2 มิติที่ 2 แผน ปปช.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 2 มิติที่ 2 แผน ปปช.
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง