องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ปกแผน ปปช.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปกแผน ปปช.
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง