องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]93
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]91
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]95
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 24 ม.ค. 2565 ]96
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]109
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]106
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ม.ค. 2565 ]98
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ม.ค. 2565 ]91
9 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]155
10 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]162
11 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]158
12 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานบริหารว่างเกิน 60 วัน [ 12 ม.ค. 2564 ]135
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]132
14 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]161