องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 าตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]