องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี งปม.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]59
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]108
3 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]124
4 ประกาศรายงาน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]130
5 ส่วนที่ 3 การประเมิน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]126
6 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]125
7 คำนำ/สารบัญ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]127
8 ปกรายงาน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]118
9 ส่วนที่ 1 บทนำ ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]131
10 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม.2561 (ส่วนที่ 3) [ 24 มิ.ย. 2562 ]118
11 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม.2561 (ส่วนที่ 2) [ 24 มิ.ย. 2562 ]115
12 รายงานการติดตามแผน รอบเดือนตุลาคม ปี งปม. 2561 (ส่วนที่ 1) [ 24 มิ.ย. 2562 ]119
13 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]122
14 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]123
15 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]117