องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมยกย่องเเละเชิดชูเกียรติ เเก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใน(โครงการกิจกรรมยกย่องเเละเชิดชูเกียรติ เเก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ปีงบประมาณ 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2022-09-20
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28