องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาน 2565


วันที่ 16 กัยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิด(โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาน 2565) ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2022-09-20
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28