องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับกองช่างดำเนินการควบคุมกำกับดูแลโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2022-10-21
2022-10-12
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13