องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


เข้าเเถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565


วัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา .08.00 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.หน้าอาคารอเนกประสงห์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2022-10-21
2022-10-12
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13