องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย


วันอังคารที่ 9 กพ 64 เวลา 10.00 น. ประชุมเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย

นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และข้าราชการเข้าร่วมการรายงานตัวของคณะทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อบต หัวหนอง