เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 10 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................