วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตรแบบไม่มีฝาปิดมีหู 2 หู ซ้าย-ขวา ทำด้วยเชือกร้อยสายยางเจาะรูระบายน้ำที่ก้นถังสกรีตตราสัญลักษณ์หน่วยงานชื่ออบต.หัวหนองและพ่นอักษร โปรดรักษาความสะอาด ขนาดความสูง 90 ซม.กว้าง 60 ซม. จำนวน 100ถังๆละ 900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 50 เล่มและคู่มือประชาชน ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมทำผมนางรำบวงสรวงดอกคูณเสียงแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดนางรำบวงสรวงรำดอกคูณเสียงแคน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟและค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรม(มหรสพ) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวงพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่พร้อมพานบายศรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานและจัดทำท่าน้ำลอยกระทงพร้อมดูแลรักษาความสะอาดระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตหัวหนอง นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืดจำนวน 100 วันทำการและนมยูเอชที (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืดช่วงปิดภาคเรียนจำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง