องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]180
22 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]133
23 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]137
24 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]131
25 ประกาศ มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]127
26 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]140
27 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]134
28 ประกาศ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]133
 
|1หน้า 2